Menu
 

BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

 

   
Contract-cadru 2021-2022
 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

   
 
 

 

CARIERĂ - POSTURI SCOASE LA CONCURS


 23 noiembrie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor II (Instalator)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Compartiment tehnic-administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< vezi fișa postului >>

18 august 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022 și Ordonanța de urgență nr.34/2023 conform art.IV (1), după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Inginer debutant
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Compartiment Evaluare și Statistică Medicală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< rezultat selecție dosare >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat interviu >>
<< rezultat final >>

17 mai 2023

ANUNȚ

Având în vedere apariția O.U.G. nr.34/3023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul art.IV, alin.6 și 7, pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare, respectiv:

 • 1 post vacant de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL din AMBULATORIU INTEGRAT- CABINET MEDICINĂ INTERNĂ

<< vezi anunțul >>

08 mai 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, după cum urmează:

 • 1 post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, 7 ore pe zi, 35 de ore pe săptămână, de Medic specialist - specialitatea neurologie - Secția neurologie

Relaţii suplimentare se pot obţine de la seediul instituției, Biroul R.U.S., sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii >>


08 mai 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, după cum urmează:

 • 1 post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, 7 ore pe zi, 35 de ore pe săptămână, de Medic specialist - specialitatea pneumologie - Ambulatoriu integrat - Cabinet pneumologie

Relaţii suplimentare se pot obţine de la seediul instituției, Biroul R.U.S., sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii >>


08 mai 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, după cum urmează:

 • 1 post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, 6 ore pe zi, 30 de ore pe săptămână, de Medic specialist - specialitatea radiologie și imagistică medicală - Ambulatoriu integrat - Compartiment  radilogie și imagistică medicală

Relaţii suplimentare se pot obţine de la seediul instituției, Biroul R.U.S., sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii >>


08 mai 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, după cum urmează:

 • 1 post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, 7 ore pe zi, 35 de ore pe săptămână, de Medic specialist - specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice - Secția medicină Internă - Compartiment  diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Relaţii suplimentare se pot obţine de la seediul instituției, Biroul R.U.S., sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii >>


08 mai 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, după cum urmează:

 • 1 post vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, 7 ore pe zi, 35 de ore pe săptămână, de Medic specialist - specialitatea cardiologie - Secția Medicină Internă - Compartiment  cardiologie

Relaţii suplimentare se pot obţine de la seediul instituției, Biroul R.U.S., sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii >>


28 aprilie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer autosanitară II
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Camera de gardă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>


28 aprilie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Inginer debutant
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Compartiment Evaluare și Statistică Medicală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>


28 aprilie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical PL - Secția chirurgie generală
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Secția chirurgie generală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< fișa postului >>


26 aprilie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical debutant PL
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Ambulatoriu integrat - Cabinet medicină internă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< fișa postului >>
<< rezultat selecție dosare >>
<< barem corectare proba scrisă >>
<< rezultate proba scrisă >>
<< rezultate proba practică >>
<< rezultat final >>


12 aprilie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Economist specialist I A
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Compartimentul achiziții publice și contractări
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< fișa postului >>
<< rezultat selecție dosare >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat interviu >>
<< rezultat final >>

12 aprilie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor II (Electrician)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: Compartimentul tehnic administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< rezultat selecție dosare >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat interviu >>
<< rezultat final >>

07 aprilie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Inginer de sistem I A
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: compartimentul informatică
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< fișa postului >>
<< rezultat selecție dosare >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat interviu >>
<< rezultat final >>

30 martie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Tehnician de radiologie și imagistică licențiat debutant
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: compartimentul de radiologie și imagistică medicală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU:
6 ore pe zi; 30 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< fișa postului >>
<< rezultat selecție dosare >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat interviu >>
<< rezultat final >>

30 martie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical debutant PL - specialitatea nutriție și dietetică
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: secția medicină internă
DURATA TIMPULUI DE LUCRU:
8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii / tematică și bibliografie >>
<< fișa postului >>


13 februarie 2023

ANUNȚ

SPITALUL GENERAL CĂI FERATE SIMERIA, cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Inginer specialist I A
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: compartiment tehnic-administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU:
8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA:
nedeterminată

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul / detalii >>
<< tematică și bibliografie >>
<< fișa postului >>
<< rezultat selecție dosare >>
<< rezultate proba scrisă >>
<< rezultate interviu >>
<< rezultat final >>

19 ianuarie 2023

ANUNȚ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează medici cu contract în linia de gardă - specialitatea medicină internă, conform OMS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare:

 • Medicină internă și specialități înrudite: - cardiologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, boli infecțioase, geriatrie și gerontologie, medicina muncii, medicină sportivă, nefrologie, oncologie medicală, pneumologie, endocrinologie, dermatovenerologie, hematologie.

Relații suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anuntul >>


12 decembrie 2022

ANUNȚ ANGAJARE

SPITALUL GENERAL C.F. SIMERIA, cu sediul în Simeria, str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează medici pentru următoarele posturi vacante:

 1. MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL DIABET ZAHARAT,
  NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

 2. MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL RADIOLOGIE ȘI
  IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 3. MEDIC SPECIALIST - SECȚIA NEUROLOGIE

 4. MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENT ATI

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>


02 septembrie 2022

ANUNȚ CONCURS
MEDIC SPECIALIST OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
AMBULATORIU INTEGRAT - CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MSP nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea postului de

 • MEDIC SPECIALIST OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

în data de 20.09.2022, ora 10:00, la sediul unității noastre.

<< vezi anunțul >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat proba practică >>
<< rezultate concurs >>


22 august 2022

ANUNȚ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează medici cu contract în linia de gardă - specialitatea medicină internă, conform OMS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare:

 • Medicină internă și specialități înrudite: - cardiologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, boli infecțioase, geriatrie și gerontologie, medicina muncii, medicină sportivă, nefrologie, oncologie medicală, pneumologie, endocrinologie, dermatovenerologie, hematologie.

Relații suplimentare se pot obţine la Biroul RUS sau la nr. de telefon: 0254260100.

<< vezi anuntul >>


07 iulie 2022

ANUNȚ POSTURI VACANTE MEDICI

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Secția medicină internă - Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie la Secția Neurologie;

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrică-ginecologie la Ambulatoriul integrat - Cabinet obstetrică-ginecologie;

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală la Compartimentul de radiologie și imagistică medicală;

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția anunțului în "Viața Medicală" iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața Medicală".

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul >>
<< rezultatele verificării dosarelor medic specialist obstetrică-ginecologie >>

26 mai 2022

PUBLICAȚIE DE EXAMEN
ASISTENT MEDICAL PL

Spitalul General C.F. Simeria organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1168/21.04.2022, EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi, ocupate fără concurs pe perioadă determinată în perioada stării de alertă:

 • 1 post asistent medical PL - Ambulatoriu integrat - Cabinet Pediatrie

 • 2 posturi asistent medical PL - Secția medicină internă

În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunțului (până la data de 27.05.2022 ora 14.00) candidații vor depune la secretariatul unității cererea de înscriere la examen și declarația privind consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexe la prezentul anunț)

Examenul se va desfășura conform calendarului următor:
- 27 mai 2022 ora 16:30 termenul limită de depunere a cererii și a declarației;
- 31 mai 2022 - verificarea cererii;
- 2 iunie 2022 ora 10:00 - proba scrisă;
- 2 iunie 2022 ora 13:00 - comunicare rezultate proba scrisă;
- până pe 3 iunie 2022 ora 13:00 - depunere contestații proba scrisă;
- 6 iunie 2022 ora 10:00 - interviul / proba practică;
- 6 iunie 2022 ora 12:00 - comunicare rezultate interviu;
- 6 iunie 2022 ora 12:00 - rezultatele finale ale concursului.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>


26 mai 2022

PUBLICAȚIE DE EXAMEN
INFIRMIERĂ

Spitalul General C.F. Simeria organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1168/21.04.2022, EXAMEN pentru ocuparea următoarelor posturi, ocupate fără concurs pe perioadă determinată în perioada stării de alertă:

 • 1 post infirmieră - Secția Neurologie

În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunțului (până la data de 27.05.2022 ora 14.00) candidații vor depune la secretariatul unității cererea de înscriere la examen și declarația privind consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexe la prezentul anunț)

Examenul se va desfășura conform calendarului următor:
- 27 mai 2022 ora 16:30 termenul limită de depunere a cererii și a declarației;
- 31 mai 2022 - verificarea cererii;
- 2 iunie 2022 ora 13:00 - proba scrisă;
- 2 iunie 2022 ora 15:00 - comunicare rezultate proba scrisă;
- până pe 3 iunie 2022 ora 15:00 - depunere contestații proba scrisă;
- 6 iunie 2022 ora 13:00 - interviul / proba practică;
- 6 iunie 2022 ora 14:00 - comunicare rezultate interviu;
- 6 iunie 2022 ora 14:00 - rezultatele finale ale concursului.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>

20 aprilie 2022

PUBLICAȚIE DE CONCURS
INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.I

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post inspector de specialitate gradul I cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul tehnic-administrativ

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 11.05.2022, ora 10.00
- interviul în data de 13.05.2022, ora 10.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 03.05.2022
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>
<< Rezultatele verificării dosarelor depuse >>
<< Rezultate concurs >>

29 martie 2022

ANUNȚ MEDICI ȘEFI DE SECȚII

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MSP nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile Legii nr.95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele funcții:

 • MEDIC ȘEF SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ

 • MEDIC ȘEF SECȚIA NEUROLOGIE

 • MEDIC ȘEF SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

Concursul pentru funcția de MEDIC ȘEF SECȚIA NEUROLOGIE se va organiza în data de 04.05.2022 ora 10:00

<< vezi anunțul >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat proba practică >>
<< rezultat concurs >>

29 martie 2022

ANUNȚ POST FARMACIST ȘEF

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post cu normă întreagă de FARMACIST ȘEF SECȚIE la Farmacia Spitalului

Acest concurs se va desfășura în data de 28.04.2022, ora 09:00

<< vezi anunțul >>
<< rezultat proba scrisă >>
<< rezultat proba practică >>
<< rezultat concurs >>

17 martie 2022

PUBLICAȚIE DE CONCURS
INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.I

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post inspector de specialitate gradul I cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul evaluare și statistică medicală

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 13.04.2022, ora 11.00
- interviul în data de 15.04.2022, ora 11.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 29.03.2022
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>
<< Rezultatele verificării dosarelor depuse >>
<< Rezultat proba scrisă >>
<< Rezultat interviu >>
<< Rezultatfinal >>

17 martie 2022

PUBLICAȚIE DE CONCURS
SPĂLĂTOREASĂ

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post spălătoreasă cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul tehnic-administrativ

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 11.05.2022, ora 10.00
- proba practică în data de 13.05.2022, ora 10.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 29.03.2022
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>
<< Rezultatele verificării dosarelor >>
<< Rezultat proba scrisă >>
<< Rezultat proba practică >>
<< Rezultat final >>

17 martie 2022

PUBLICAȚIE DE CONCURS
MUNCITOR III (BUCĂTĂREASĂ)

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post muncitor calificat III (bucătăreasă) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul tehnic-administrativ

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 11.04.2022, ora 09.00
- proba practică în data de 13.04.2022, ora 09.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 29.03.2022
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>

17 martie 2022

PUBLICAȚIE DE CONCURS
ÎNGRIJITOARE

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post îngrijitoare cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Ambulatoriu integrat - Compartiment curățenie

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 12.04.2022, ora 10.00
- proba practică în data de 14.04.2022, ora 10.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 29.03.2022
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>

17 martie 2022

PUBLICAȚIE DE CONCURS
INFIRMIERĂ

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 2 posturi infirmieră cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Secția medicină internă

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 06.04.2022, ora 10.00
- interviul în data de 08.04.2022, ora 10.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 29.03.2022
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia >>

01 martie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
  METABOLICE

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 • MEDIC SPECIALIST - SECȚIA NEUROLOGIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 15.03.2022
Selecția dosarelor: 16.03.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>

17 februarie 2022

ANUNȚ POST FARMACIST ȘEF

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post cu normă întreagă de FARMACIST ȘEF SECȚIE la Farmacia Spitalului

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața medicală"

Termen de înscriere: 28.02.2022.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul >>
<< tematica și bibliografia >>
<< rezultate verificare dosare famacist șef >>

17 februarie 2022

ANUNȚ MEDICI ȘEFI DE SECȚII

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MSP nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile Legii nr.95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele funcții:

 • MEDIC ȘEF SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ

 • MEDIC ȘEF SECȚIA NEUROLOGIE

 • MEDIC ȘEF SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, până la data de 28 februarie 2022, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața medicală"

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, pe site-ul acestuia, sau la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul >>
<< rezultate verificare dosar medic șef secția neurologie >>

19 ianuarie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următorul post vacant:

 • ASISTENT MEDICAL PL - AMBULATORIU INTEGRAT, CABINET PEDIATRIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 27.01.2022
Selecția dosarelor: 28.01.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>

18 ianuarie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 • MEDIC SPECIALIST - SECȚIA NEUROLOGIE

 • MEDIC PRIMAR - AMBULATORIU INTEGRAT, CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 15.02.2022
Selecția dosarelor: 16.02.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>

04 ianuarie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.I - COMPARTIMENTUL EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 10.01.2022
Selecția dosarelor: 11.01.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>


 

 

 

335900 SIMERIA, str. AVRAM IANCU  nr.26

tel. 0254-260681, 260100
tel./fax. 0254-260105

 

e-mail: ru@spitalgeneralcfsimeria.ro

 
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2023 Spitalul General C.F. SIMERIA